Skip to content

Serveis de manteniment SeYe® i OmniluS®

Serveis de manteniment que oferim

Actualment, els serveis de manteniment que oferim són, principalment, per a instal·lacions de sistemes solars tèrmics i fotovoltaics, aigües grises i baixa tensió. Alhora, oferim el monitoratge a distància d’aquesta mena de sistemes i instal·lacions gràcies als nostres dispositius  SeYe®.

OmniluS® és una plataforma web d’aplicacions per a instal·ladors, tècnics, arquitectes i enginyers on, mitjançant qüestionaris simples, es poden realitzar càlculs d’ombres per a instal·lacions de solar tèrmica i fotovoltaica. També permet obtenir les dades meteorològiques per a tot un any (amb periodicitat mensual) un cop donada una ubicació.

Solar térmica

Solar tèrmica

Manteniment preventiu del sistema solar tèrmic per a producció d’aigua calenta sanitària.

 • Comptador solar intel·ligent.

 • Posada en marxa.

 • Auditoria sense compromís.

 • Compliment dels requeriments normatius.

 • Mà d’obra en correctius.

Baja tensión

Baixa tensió

Manteniment del quadre de baixa tensió de comunitats de veïns i pàrkings.

 • Compliment de normativa.

 • Auditoria energètica.

 • Propostes d’accions d’estalvi.

 • Mà d’obra en correctius.

Baja tensión +

Baixa tensió +

Gestió integral de la baixa tensió en comunitats de veïns i pàrkings.

 • Auditoria energètica.

 • Aplicació d’accions per a l’estalvi.

 • Projecte de legalització.

 • Manteniment de lluminària incloent reposició.

 • Substitució de lluminària per leds inclosa.

 • Mà d’obra en correctius.

SeYe®

SeYe® és un dispositiu que permet el monitoratge de sistemes de solar tèrmica, fotovoltaica i aigües grises, així com el control de temperatures crítiques.

En el cas de sistema de producció solar, compta els kWh produïts, l’estalvi econòmic i la reducció en emissions equivalents de CO₂. Al mateix temps genera alertes de disfunció de la instal·lació perquè les empreses de manteniment puguin actuar eficientment.

Amb el mateix criteri, en instal·lacions d’aigües grises, compta els litres consumits de xarxa, els litres consumits del sistema d’aigües grises i l’estalvi econòmic associat. Alhora, genera alertes de disfunció de la instal·lació (detecció de fugues).

Quant al monitoratge de temperatura, el dispositiu monitora la temperatura constantment i genera alertes de disfunció si la temperatura de la instal·lació no és l’adequada (ex. per a control de la legionel·la).

A més de les alertes de disfunció, que són de caràcter horari, també es generen informes de caràcter diari i mensual. L’informe diari conté un resum de les alertes produïdes pel sistema monitorat en un marc de temps de 24 hores i l’informe mensual conté dades respecte a la producció del sistema (històric de producció mensual en el marc d’un any, estalvis i reducció d’emissions).

Tota la informació generada a partir de les dades recollides pel dispositiu és accessible mitjançant la plataforma web associada al SeYe®.

Omnilus® permite obtener los datos meteorológicos
Omnilus® es una plataforma para arquitectos e ingenieros

OmniluS® 

OmniluS® és una plataforma web que ofereix una àmplia gamma d’aplicacions dissenyades específicament per a instal·ladors, tècnics, arquitectes i enginyers. A través de qüestionaris senzills, facilitem el procés de càlcul d’ombres per a instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

La nostra eina simplifica el procés de càlcul, permetent-te determinar de manera precisa i eficient com afectaran les ombres a les teves instal·lacions solars. Només ingressant algunes dades clau, com la ubicació geogràfica i l’altura dels obstacles pròxims, la nostra plataforma generarà informació detallada sobre les àrees d’ombra al llarg del dia i l’any.

A més dels càlculs d’ombres, la nostra plataforma també proporciona dades meteorològiques completes per a tot un any, amb una periodicitat mensual, per a qualsevol ubicació que triïs. Aquestes dades et permeten obtenir una comprensió detallada de les condicions climàtiques d’una regió específica, la qual cosa resulta fonamental per al disseny i la planificació d’instal·lacions solars.

La nostra plataforma web és fàcil d’usar i accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Això et brinda la flexibilitat d’accedir a les aplicacions i les dades que necessites en qualsevol moment i lloc.